Dlaczego FUTURE

Wychodząc naprzeciw tym trendom FUTURE Szkoła językowa

stara się dostarczać usługi związane z nauczaniem języków

na najwyższym poziomie.

 

FUTURE TO PRZYSZŁOŚĆ PONIEWAŻ:

 

 • Zapewniamy naukę w małych grupach o takim samym poziomie znajomości języka.

 • Słuchacze mają do wyboru wiele kursów na różnych poziomach zaawansowania.

 • Każda lekcja jest perfekcyjnie przemyślana przez lektora, zawiera w sobie: przypomnienie materiału z poprzednich zajęć, elementy słuchania, pisania, gramatyczne oraz mówienia.

 • Nie stosujemy jednej metody nauczania ponieważ wiemy, że nie ma takiej, która będzie w 100% skuteczna jak również mamy świadomość niedoskonałości każdej z nich. Dlatego też dla zapewnienia efektywności nauczania praktykowane jest stosowanie różnych metod dobranych do wieku, potrzeb i zainteresowań Słuchaczy.

 • Lekcje prowadzone są głównie w języku obcym, Słuchacze mają szansę prowadzenia dyskusji między sobą oraz z lektorem, który na bieżąco sprawdza ich poprawność wypowiadania się.

 • Zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy i przejrzysty, tak aby Słuchacz był usatysfakcjonowany wynikami swojej pracy.

 • Lektor regularnie urozmaica pracę z podręcznikiem ciekawymi, dostosowanymi do poziomu materiałami dodatkowymi – grami, zabawami, ćwiczeniami na tablicy interaktywnej, autorskimi materiałami, bieżącymi tekstami z mediów wraz z ich opracowaniami pod kątem zajęć , materiałami video itd.

 • Poza zajęciami Słuchacz ma również zapewnioną możliwość pogłębiania swojej wiedzy poprzez dostęp do STREFY SŁUCHACZA.

 • Na tych, którzy pragną jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę czeka szkolna biblioteka i fonoteka.

 • Przyrost wiedzy Słuchaczy jest systematycznie kontrolowany przez lektora poprzez testy po każdym dziale oraz semestrze.

 • Ewentualne problemy Słuchaczy są na bieżąco sygnalizowane Rodzicom. Raz w semestrze Rodzicom przedstawiany jest pisemny raport z postępów ucznia.

 • Nie narzucamy dni ani godzin w których mają się odbywać zajęcia. Terminy uzgodnione są w porozumieniu i za zgodą Słuchaczy i/lub Rodziców.

Rzetelna Firma

Pokaz slajdów
Przydatne linki