Niemiecki – Liceum

Do kogo kierowany jest kurs: Młodzież licealna
Liczebność grupy: Max. do 8 os.
Czas zajęć: 2 x 90 min./tydz.
Liczba spotkań: 65 spotkań w kursie
Zajęcia dla grup licealnych prowadzone są na różnych poziomach. Uczeń klasy I liceum może zaczynać od poziomu początkującego jak również może kontynuować naukę w grupie bardziej zaawansowanej. W sytuacji w której Słuchacz kontynuuje naukę o przypisaniu do grupy decyduje test i rozmowa z lektorem. W przypadku braku odpowiedniej grupy za zgodą ucznia i/lub rodzica uczeń może być przypisany do grupy osób dorosłych.

Rzetelna Firma

Pokaz slajdów
Przydatne linki