Angielski – Dorośli

Do kogo kierowany jest kurs: Dorośli
Liczebność grupy: Max. do 8 os.
Czas zajęć: 2 x 90 min./tydz.
Liczba spotkań: 65 spotkań w kursie
Kursy dla dorosłych organizowane są na wszystkich poziomach od początkującego do poziomu biegłości językowej. O zakwalifikowaniu do danej grupy decyduje test oraz rozmowa z lektorem. Cel i zakres prowadzonych zajęć omawiany jest ze Słuchaczami na początku roku szkolnego, co pozwala na ustalenie indywidualnych potrzeb zainteresowanych. Słuchacze decydują o ostatecznym doborze dni i godzin w których przeprowadzane są zajęcia. W razie potrzeby możliwe jest również wprowadzenie modyfikacji co do częstotliwości zajęć jak również czasu ich trwania.

Rzetelna Firma

Pokaz slajdów
Przydatne linki